ဂိမ်း၏ဘုဖဲ ၂ဘုဖဲချပ်

စိတ်ဝင်စားစရာအွန်လိုင်းဂိမ်း၏ဘုဖဲ ၂ အတူမူရင်းအမည်၏ဘုဖဲ ၂ ကတင်ပြကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ဒါကြောင့်ပြီးသားကစား ၉။ အနည္း ၄။၉ ၅ႏွင့္ ၁၂၉။ရရှိနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်:ညင်း။ဖွံ့ဖြိုးအတွက်ဆန္ဒပြပွဲနှင့်အကျင့်ကိုကျင့်အပေါ်ကွန်ပျူတာများအားလုံးသုံးေရ-ကစားအတွက်အပြည့်အဝမျက်နှာပြင်ည့္ခမပါဘဲကျန်ရစ်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။နေ့စွဲကဆက်ပြောသည်:၀၆။၂၇။၂၀၁၉ ဘာသာစကားဗားရှင်း၏အဝက်ဘ်ဆိုက်:🇷🇺ရုရှားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အွန်လိုင်းဂိမ်း၏ဘုဖဲ ၂ အတူမူရင်းအမည်၏ဘုဖဲ ၂ ကတင်ပြကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ ဖွံ့ဖြိုးအတွက်ဆန္ဒပြပွဲနှင့်အကျင့်ကိုကျင့်အပေါ်ကွန်ပျူတာများအားလုံးသုံးေရ-ကစားအတွက်အပြည့်အဝမျက်နှာပြင်ည့္ခမပါဘဲကျန်ရစ်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။
ကစား က ဖဲချပ်များအတွက် အက္ပ္ကို အထူးနှုန်းများတဲ့ကုဒ် သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် အစီအစဉ် ကလပ် ဖန်တီးကလပ် အေးဂျင့်